health news

การบำบัดด้วยความรู้ความเข้าใจทางพฤติกรรม

Posted on

โอกาสที่พวกเขาต้องการ ทำหน้าที่เป็นตัวชูโรงใน vignettes สำหรับกลุ่มทดลองมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ ถึง 47 และ 70 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ผู้เข้าร่วมการจัดอันดับในระดับ 0 ถึง 10 เดียวกันเช่นเดียวกับที่พวกเขารู้สึกผิดเกี่ยวกับศีลธรรมในสถานการณ์เช่นนี้ “เราเลือกวิธีการและพฤติกรรมของเราโดยเฉพาะตามสมมติฐานของเราเกี่ยวกับพื้นที่สมองที่อาจเกี่ยวข้องกับการสร้างความตั้งใจที่ก้าวร้าว”

health news

การศึกษาสัตว์และมนุษย์อย่างละเอียด

Posted on

พวกเขามีโอกาสเกิดหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองได้เพิ่มขึ้น นักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่าหลักฐานการเชื่อมโยงระหว่างโรคภูมิแพ้เนื้อแดงและโรคหลอดเลือดหัวใจยังคงเป็นข้อมูลเบื้องต้นดังนั้นพวกเขาจึงวางแผนที่จะดำเนินการศึกษาสัตว์และมนุษย์อย่างละเอียดเพื่อยืนยันการค้นพบครั้งแรกของพวกเขา ขณะนี้การรักษาเฉพาะโรคภูมิแพ้แดงเมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นการหลีกเลี่ยงเนื้อแดงที่เข้มงวด

health news

แพทย์ยัน หญ้าดอกขาว-มะนาว ลดความอยากบุหรี่ได้

Posted on

แพทย์แนะผู้สูบบุหรี่ใช้ชาหญ้าดอกขาว หรือเคี้ยวมะนาว ช่วยลดความอยากบุหรี่ได้ เหมาะสำหรับผู้ตั้งใจเลิกบุหรี่อย่างแท้จริง พร้อมย้ำความมุ่งมั่นตั้งใจที่แน่วแน่เป็นสิ่งสำคัญในการเลิกบุหรี่ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า วันงดสูบบุหรี่โลกตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งต่อตัวผู้สูบบุหรี่เอง และบุคคลใกล้ชิด เกิดผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาว

health news

สพฐ.ตั้งเป้า สอนเด็กว่ายน้ำ-แก้ปัญหาจมน้ำ

Posted on

สพฐ.สำรวจหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อปรับให้ทันสมัย พร้อมตั้งเป้าสอนเด็กว่ายน้ำเป็นทุกคน เหตุเด็กเสียชีวิตเพราะว่ายน้ำไม่เป็นสูง ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2561 นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จะมีการสำรวจหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่เน้นเรื่องของ 4.0