travel news

ป้อมปราการธรรมชาติที่ทำให้หมู่บ้านปลอดภัย

Posted on

“ในช่วงที่มีลมแรงที่สุดชาวประมงเรือไม่สามารถออกจากท่าเรือเพราะคลื่นสูงและกระแสน้ำแรง” ช่างไม้ไม้ท้องถิ่น Pietro Borsu กล่าวขณะสำรวจปาก Bonifaci แต่ทะเลไม่เอื้ออำนวยเป็นครั้งคราวมีส่วนสำคัญในการรักษาปลายใต้สุดของคอร์ซิกาให้เก่าแก่นี้ “หินที่แกะสลักจากการทำงานร่วมกันของทะเลและลมแรงเป็นป้อมปราการธรรมชาติที่ทำให้หมู่บ้านปลอดภัยตลอดหลายศตวรรษ” Borsu กล่าวอย่างภาคภูมิใจ

travel news

การยิงธนูมีรากเหง้ามาตั้งแต่สมัยโบราณในชุมชน

Posted on

ในหมู่คนของเผ่า Khasi ของ Meghalaya ซึ่งแปลมาจากภาษาสันสกฤตในฐานะที่เป็น ‘พำนักของเมฆ’ การยิงธนูเป็นทั้งกีฬาและรูปแบบการป้องกันมานานหลายศตวรรษ Meghalaya เหมือนรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียอื่น ๆ ยังคงเป็นเมืองที่ค่อนข้างโดดเดี่ยวและเป็นเมืองใหญ่อย่างมากโดย Shillong เป็นศูนย์กลางเมืองสำคัญเพียงแห่งเดียวของอินเดีย

travel news

ศาลหลักเมืองจันทบุรี

Posted on

แวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดจันทบุรี เพื่อเสริมสิริมงคงให้แก่ตัวเอง ศาลหลักเมืองจันทบุรีที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่หลังเดียวกันกับที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 250 ปีที่แล้ว เป็นศาลที่สร้างขึ้นมาใหม่แทนศาลเดิมที่สร้างด้วยศิลาแลงซึ่งยังปรากฏร่องรอยให้เห็นในปัจจุบัน แต่อยู่ในสภาพทรุดโทรม มีต้นโพธิ์และต้นข่อยขึ้นปกคลุม

travel news

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

Posted on

สถานเสาวภา (Queen Saovabha Memorial Institute (Snake Farm)) ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2465 เพื่อสนองพระปณิธาน “เพื่อปิตุภูมิ เพื่อวิทยา เพื่อมนุษย์ชาติ” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงสถาปนาสถาบันนี้ โดยเริ่มแรกจากผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และต่อมามีการผลิตเซรุ่มแก้พิษงู เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ อย่างกว้างขวาง รวมถึงมีการค้นคว้าในเรื่องสัตว์พิษและพืชพิษร่วมด้วย